ŠAUKIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

SMB valdyba informuoja, kad 2013 metų balandžio 26 d. šaukiamas visuotinis SMB narių susirinkimas, kuris vyks įprastoje vietoje 18 val. K. Šiaulio individualios įmonės patalpose, adresu Vilniaus apskr. Elektrėnų sav. Semeliškių km.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. SMB valdybos ataskaita;
2. SMB finansinė ataskaita;
3. SMB revizinės komisijos ataskaita;
4. Naujų narių priėmimo svarstymas;
5. Naujų pasiūlymų SMB vidaus tvarkai svarstymas;
6. SMB 2013/2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
7. Kitų ir einamųjų klausimų svarstymas.