ŠAUKIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Informuojame, kad 2014 m. vasario 1 dieną vadovaujantis Semeliškių medžiotojų būrelio įstatų 29 punktu, 14 SMB narių iniciatyva, šaukiamas visuotinis Semeliškių medžiotojų būrelio narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Dargonių miške po medžioklės 16 val. Susirinkimo dienotvarkėje bus svarstomi pasitikėjimo valdyba, valdybos narių veiksmų svarstymas, medžioklės plotų perskirstymo ir kiti klausimai.