ŠAUKIAMAS METINIS VISUOTINIS SMB NARIŲ SUSIRINKIMAS

2014 m. balandžio 25 d. 18 val. šaukiamas visuotinis SMB narių susirinkimas.
Susirinkimas vyks K. Šiaulio individualios įmonės patalpose adresu Vilniaus apskr. Elektrėnų sav. Semeliškių km. Susirinkimo dienotvarkė:
1. SMB valdybos ataskaita;
2. SMB finansinė ataskaita;
3. SMB revizinės komisijos ataskaita;
4. SMB 2012/2013 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
5. Einamieji klausimai.