Šaukiamas 2015 m. visuotinis SMB narių susirinkimas

2015 m. balandžio 24 d. 18 val. šaukiamas visuotinis SMB narių susirinkimas.
Susirinkimas vyks K. Šiaulio individualios įmonės patalpose adresu Vilniaus apskr. Elektrėnų sav. Semeliškių km. Susirinkimo dienotvarkė:
1. SMB valdybos ataskaita;
2. SMB finansinė ataskaita;
3. SMB revizinės komisijos ataskaita;
4. SMB 2015/2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
5. Einamieji klausimai.