Dėl nario mokesčio

Atkreipiame SMB narių dėmesį į tai, kad pakeitus litus į eurus, nario metinis mokestis yra 120 eurų.