2019/2020 metų medžioklės sezono atidarymas

2019 m. rugsėjo 30 d. SMB valdyba nutarė 2019/2020 metų medžioklės sezoną su varovais pradėti š.m. spalio 19 d. Sezono atidarymo medžioklė vyks Eigelonių miške, pradžia 8 val., medžiotojai renkasi prie žvėrienos apdorojimo aikštelės.