SEMELIŠKIŲ MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO VIDAUS TVARKOS IR MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS

Sveiki Gerbiami medžiotojai,
2012-04-20 SMB visuotiniame narių susirinkime buvo perrinkta SMB valdyba ir SMB revizijos komisija, įvertintos ir patvirtintos SMB valdybos, SMB finansininko ir SMB revizijos komisijos ataskaitos, o svarbiausia - buvo priimtos SMB vidaus tvarkos ir medžioklės taisyklės.
Esant vieningoms taisyklėms nepasimesime daugybėje įvairių protokolų, kuriais būdavo priimami atskitri sprendimai, nepamišršime kas buvo priimta ir kurie priimti sprendimai dar galioja.
Medžioklės eigoje gali kilti naujų pasiūlymų, dėl taisyklių papildymo ar pakeitimo ir jei tokių atsiras siūskite juos Vaidui Sabaliauskui, kuris juos apdoros ir pateiks svarstyti pagal kompetenciją SMB valdybai ar SMB visuotiniam narių susirinkimui.
Su SMB vidaus tvarkos ir medžioklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje, bet kaip visada, prieš tai būtina prisijungti prie svetainės.