ŠAUKIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

SMB valdyba informuoja, kad 2013 metų balandžio 26 d. šaukiamas visuotinis SMB narių susirinkimas, kuris vyks įprastoje vietoje 18 val. K. Šiaulio individualios įmonės patalpose, adresu Vilniaus apskr. Elektrėnų sav. Semeliškių km.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. SMB valdybos ataskaita;
2. SMB finansinė ataskaita;
3. SMB revizinės komisijos ataskaita;
4. Naujų narių priėmimo svarstymas;
5. Naujų pasiūlymų SMB vidaus tvarkai svarstymas;
6. SMB 2013/2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
7. Kitų ir einamųjų klausimų svarstymas.

SEMELIŠKIŲ MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO VIDAUS TVARKOS IR MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS

Sveiki Gerbiami medžiotojai,
2012-04-20 SMB visuotiniame narių susirinkime buvo perrinkta SMB valdyba ir SMB revizijos komisija, įvertintos ir patvirtintos SMB valdybos, SMB finansininko ir SMB revizijos komisijos ataskaitos, o svarbiausia - buvo priimtos SMB vidaus tvarkos ir medžioklės taisyklės.
Esant vieningoms taisyklėms nepasimesime daugybėje įvairių protokolų, kuriais būdavo priimami atskitri sprendimai, nepamišršime kas buvo priimta ir kurie priimti sprendimai dar galioja.
Medžioklės eigoje gali kilti naujų pasiūlymų, dėl taisyklių papildymo ar pakeitimo ir jei tokių atsiras siūskite juos Vaidui Sabaliauskui, kuris juos apdoros ir pateiks svarstyti pagal kompetenciją SMB valdybai ar SMB visuotiniam narių susirinkimui.
Su SMB vidaus tvarkos ir medžioklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje, bet kaip visada, prieš tai būtina prisijungti prie svetainės.

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS SMB NARIŲ SUSIRINKIMAS

2012 m. balandžio 20 d. 18 val. šaukiamas visuotinis SMB narių susirinkimas. Susirinkimas vyks K. Šiaulio individualios įmonės patalpose adresu Vilniaus apskr. Elektrėnų sav. Semeliškių km. Susirinkimo dienotvarkė:
1. SMB valdybos ataskaita;
2. SMB finansinė ataskaita;
3. SMB revizinės komisijos ataskaita;
4. SMB taisyklių svarstymas ir tvirtinimas;
5. SMB valdymo organų rinikimai;
6. SMB 2012/2013 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
7. Einamieji klausimai.

Pokategorės